top of page

JURIDISCHE INFORMATIE

Dit is de site van Belgian Tennis Fans VZW, vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht met volgende gegevens :

  • het adres van de sociale zetel : Sint Godardusstraat 42 te 1730 Asse, België

  • het ondernemingsnummer : 0740.677.548

  • het bankrekeningnummer : BE14 973380603883

 

Deze website wordt beheerd door de Raad van Bestuur, binnen de cel Communicatie.

KWIJTING

Belgian Tennis Fans VZW kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor fouten, nalatigheden, of voor resultaten die het gevolg zijn van het gebruik van informatie op de website. Belgian Tennis Fans VZW is enkel gebonden aan een inspanningsverplichting wat betreft de informatie die ze beschikbaar stelt aan de personen die haar website bezoeken.

 

Bovendien kan het gebruik van hyperlinks uw bezoek van de site naar andere servers leiden, servers waarover Belgian Tennis Fans VZW geen enkele controle heeft.

TOEGANKELIJKHEID EN COMPATIBILITEIT VAN DE BROWSERS

 

Belgian Tennis Fans VZW engageert zich om de toegankelijkheid van haar website voor alle gebruikers te verzekeren.

Belgian Tennis Fans VZW garandeert echter geen permanente toegankelijkheid van haar website, de afwezigheid van storingen of een goede werking van de website. Bij problemen of voor alle opmerkingen, contacteer ons.

 

Deze site is geoptimaliseerd voor de recente versies van de meest courante browsers: Firefox, Safari, Chrome en Internet Explorer. Ze is ook toegankelijk via smartphone of tablet met een lichter gemaakte versie voor een browser die is aangepast aan kleine schermen en de snelheid van de internetverbinding tijdens het roamen.

 

Als u problemen hebt om de website te bekijken, verzeker u er dan van dat uw browser up-to-date is.

 

Deze site gebruikt JavaScript voor bepaalde functies. Het wordt dus aangeraden dat de JavaScript functie van uw browser geactiveerd is.

 

De website gebruikt ook cookies, voor meer informatie over dit onderwerp, bekijk onze specifieke pagina “Privacybeleid”.

 

AUTEURSRECHTEN

 

Deze website, met inbegrip van teksten, lay-out, grafische elementen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen, is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Belgian Tennis Fans VZW of door andere rechten, zoals auteursrechten, gerelateerde rechten, databaserechten en merkrechten in toepassing van de Belgische Code van Intellectuele Eigendom en, meer algemeen, door internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van auteursrechten.

 

Elke reproductie, uitzending, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, behandeling of gebruik, zelfs deels, van deze website is verboden zonder voorafgaande toestemming van de Belgian Tennis Fans VZW. Een dergelijke verzoek moet ingediend worden bij de Communicatie cel van de Belgian Tennis Fans VZW.

 

MIDDELEN EN HOSTING

 

Meerdere middelen werden gebruikt om deze site te bouwen, waaronder WIX, open source en vrij te gebruiken, te exploiteren en te reproduceren, onder meer content management systeem (CMS).

 

Deze website is ondergebracht bij WIX, ISO 27018 en ISO 27001 gecertificeerd.

 

ONS CONTACTEREN ?

 

We zijn beschikbaar:

bottom of page